Login with Facebook
 1. Բոլոր սերիալները

  Այստեղ դուք կարող եք գտնել բոլոր հեռուստահաղորդումները.

 2. Ձեր սերիալները

  Այս բաժինը նախատեսված է միայն գրանցված օգտվողների համար:Այստեղ դուք կարող եք գտնել բոլոր այն հեռուստահաղորդումները, որոնք դուք դիտել եք վերջերս: Բոլոր դիտված սերիաները ավտոմատ կերպով նշվում են և թույլ են տալիս շարունակել դիտումները հենց այն պահից որտեղից որ ընդատվել է նախորդ դիտումը:

  Ստորև բերված է մի օրինակ, որտեղ կանաչ գույնով նշված են այն սերիաները որոնք ամբողջությամբ դիտվել են, իսկ կապույտը ցույց է տալիս, որ տվյալ սերիան դիտվել է կիսով չափ:

 3. Խելացի Որոնում

  Եթե ​​դուք փնտրում եք որևէ սերիա, պարզապես ներմուծեք անվանումը այստեղ: Օրինակ, եթե դուք պետք է գտնեք «American Story»-ի 10-րդ սերիան ապա ներմուծեք ուղակի «American Story 10» կամ կրճատ` «Amer St 10»:

Login with Facebook

ԳրանցումԳրանցված օգտվողները բոլորովին այլ փորձ ունեն այս կայքում ի շնորհիվ անհատականացված էջերի, որոնք ցույց են տալիս վերջին դիտված սերիաները և նույնիսկ նրանց րոպեները. Սա թույլ է տալիս Ձեզ հեշտությամբ գտնել այն տեղը, որտեղ դուք դադարել եք նախկինում դիտել տվյալ հաղորդումը:


Սկսել web շրջագայություն